ข่าวเหรียญ SAITAMA

ผู้พัฒนา Saitama เข้าร่วมประชุมกับรัฐบาลซูดานใต้ร่วมมือกันเพื่อนำระบบเงินดิจิทัลมาใช้ในประเทศ
ข่าว Saitama

ผู้พัฒนา Saitama เข้าร่วมประชุมกับรัฐบาลซูดานใต้ร่วมมือกันเพื่อนำระบบเงินดิจิทัลมาใช้ในประเทศ

ซูดานใต้วางแผนที่จะขยายระบบการเงินดิจิทัลด้วยการจัดตั้งธนาคารกลาง Digital Currency (CBDC) โดยร่วมมือกับ Saitama เพื่อแก้ไขช่องว่างในการทำธุรกรรมของประ

Read More »